Visie en Missie

Visie

De nieuwbouw-, verbouw- en renovatiemarkt zijn door de economisch veranderende situatie volop in beweging. Dit stelt andere en hogere eisen aan toeleveranciers, zoals meer flexibiliteit, kleinere aantallen, creativiteit, LEAN, etc. De technische diensten van bedrijven, woningcorporaties, zorginstellingen, e.d. krimpen in (aangegeven door bezuinigingen of uitstroom door vergrijzing). Intensievere en duurzame samenwerking is hierop een antwoord.  

In toenemende mate worden hogere eisen gesteld aan (brand)veiligheid, milieu en toegankelijkheid van het gebouw.

Door goede samenwerking met alle ketenpartners en het voortdurend binden van gemotiveerde medewerkers, wil Klunder De IJzerwarenspecialist hét verschil maken in het aanbieden en/of het monteren van technische oplossingen.

Missie

Als familiebedrijf wil Klunder door passie en gedrevenheid een vooruitstrevend en innovatief bedrijf zijn dat naadloos aansluit bij de verwachtingen van haar klanten.

De IJzerwarenspecialist van Klunder wil van toegevoegde waarde zijn voor haar klanten door in het voortraject een creatief en passend advies te geven en zo effectief mogelijk te leveren.

Onze bedrijfsfilosofie is erop gericht u een totaalconcept aan te bieden voor uw bedrijf of instelling.